Therapietraject

Het verloop van de therapie

We starten met een intakegesprek. Hierin bekijken samen jouw situatie met het probleem dat daarin speelt (hulpvraag). We bespreken de verwachtingen die er van de behandeling zijn (behandeldoel). Vervolgens maken we een plan voor de weg hiernaar toe (behandelplan). Tijdens de therapie evalueren we regelmatig hoe het nu met je/jullie gaat en hoe je intussen staat ten opzichte van je hulpvraag.

Hoeveel sessies

Hypnotherapie en Energetische therapie zijn over het algemeen kortdurende therapievormen. Soms echter kan iemand ook langer in behandeling blijven, bijvoorbeeld bij complexere hulpvragen. Dit bepalen we altijd in goed overleg.

Naar aanleiding van de intake maak ik een eerste inschatting hoe lang we nodig kunnen hebben om zodanig met de hulpvraag aan de slag te gaan dat er een blijvende, stevige verandering plaats kan vinden. Ik heb hierin een adviserende rol echter je hebt uiteraard altijd de vrijheid om zelf hierover te beslissen. Ik stimuleer en help mijn cliënten om thuis actief aan de slag te gaan met hetgeen er in de sessies aangereikt en ervaren is. Ten eerste put je dan uit je innerlijke bron van wijsheid en kracht om jezelf verder te helen, waardoor je als “bonus” ook nog je eigen tools voor de toekomst in handen hebt. Ten tweede wordt door deze samenwerking tussen therapeut en cliënt ook vaak het traject verkort.

Neem contact op voor een intakegesprek of voor vrijblijvende informatie