Pijnklachten

Praktijk Miragli richt zich in het bijzonder op pijnklachten. Dit zijn veelal chronische (langdurige) pijnklachten, echter het kan ook pijn zijn ten gevolge van bijvoorbeeld een blessure.

In geval van langdurige pijnklachten kijken we altijd wat “de pijn achter de pijn” is. Vaak is er door een gebeurtenis (fysiek, emotioneel) op enig moment iets gestagneerd in het lichaam waardoor je energie niet meer vrij kon (en nog steeds niet kan) doorstromen. Door hiernaar te kijken en hiermee aan het werk te gaan heft de oorspronkelijke blokkade zich dan vaak alsnog op. We werken tevens aan het lichamelijke stuk, zodat je van beide kanten (holistisch) je pijnklachten benadert. Ook kijken we naar de “pijn” die de veranderde situatie mogelijke veroorzaakt. Denk bijvoorbeeld aan iets niet “zomaar” vanzelfsprekend meer kunnen wat je voorheen wel kon. Hoe kun je dit verwerken en hoe kun je een nieuwe start maken op manier die fijn voor jou is.

Neem vrijblijvend contact op