EMDR

Wat is EMDR

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Het is ook wel bekend als de therapie met “de klikjes” of “de oogbewegingen”. Met deze klikjes of oogbewegingen wordt de samenwerking tussen je beiden hersenhelften gestimuleerd terwijl je intussen aan een bepaalde herinnering denkt. Hierdoor wordt de emotionele lading die op de herinnering zit steeds minder. Uiteindelijk wordt de herinnering “ontladen” weer opnieuw opgeslagen, waardoor je er nadien minder last van hebt. Net als in iedere therapiesessie kunnen er ook tijdens een EMDR sessie spontaan nieuwe, bruikbare inzichten komen.

Wanneer EMDR

EMDR is oorspronkelijk ontwikkeld om trauma’s te behandelen. Tegenwoordig wordt het ook gebruikt bij andere hulpvragen, bijvoorbeeld bij angsten en fobieën, een negatief zelfbeeld, slaapproblemen, chronische pijnklachten, verslavingen. Het is intussen bewezen dat EMDR werkt.

Na de behandeling

Een EMDR behandeling kan achteraf nog even doorwerken. Soms komen er bijvoorbeeld nog nieuwe beelden of gevoelens boven. Meestal duurt dit niet langer dan drie dagen. Het is daarom fijn om in de dagen na een EMDR sessie zonodig wat meer rust en ruimte voor jezelf te kunnen nemen.