Hypnotherapie (Hypno-psychotherapie)

Trance:

Het in trance zijn een heel natuurlijk iets. We zijn regelmatig spontaan in trance, bijvoorbeeld wanneer we in een boek verdiept zijn, wanneer we aandachtig naar een film kijken, of op momenten dat onze gedachten zomaar even afdwalen. We zijn op deze momenten even niet met onze aandacht in het “nu” maar in het verleden, in de toekomst, of in een denkbeeldige situatie (aan het dagdromen).

Hypnotherapie / Hypno-psychotherapie:

Tijdens een hypnotherapiesessie gebeurt eigenlijk hetzelfde, met het verschil dat deze trance dan wordt “opgezocht”. Wanneer je tijdens een sessie in trance bent dan verdwijnen ook het hier-en-nu, de buitenwereld en je denken naar de achtergrond. Hierdoor maak je gemakkelijker contact met je eigen “binnenwereld” en met datgene wat in jouw onderbewustzijn is opgeslagen. Met de belemmeringen die hier nog zijn, maar ook met de antwoorden die hier liggen: jouw eigen wijsheid.

Het verleden

Die belemmeringen zijn vaak ontstaan door eerdere ervaringen. Ervaringen die je (deels) verdrongen kunnen hebben, maar waarvan de daarbij horende emoties door iets in het heden (een “trigger”) opeens weer naar boven kunnen komen. Wanneer deze emoties je gaan belemmeren, dan kan het zinvol zijn om te kijken hoe deze emoties zijn ontstaan. Wanneer die bewustwording ontstaat dan kan de emotionele lading die nog aan het verleden vastzat verminderen of verdwijnen en kunnen er nieuwe keuzes gemaakt worden. Hiervoor gaan we tijdens een sessie ook jouw innerlijke wijsheid (jouw eigen “hulpbronnen”) opzoeken.

Het nu

Het is zeker niet altijd nodig om terug te gaan naar het verleden om inzichten te krijgen. Ook door het onderzoeken van de situatie hoe deze nu is en daar anders mee te leren omgaan, kunnen we vaak ook al aan je klacht werken. Om een paar voorbeelden te noemen; het toepassen van NLP, Sociaal Panorama, Transactionele Analyse, RET, coachingsgesprekken, werken met delen, visualisaties, ontspanningsoefeningen, metaforen.

Hypnotherapie kan je helpen dingen zelf te ervaren en verwerken, zodat je zelf actief meewerkt aan je helingsproces en je tevens je innerlijke hulpbronnen ontdekt en aanspreekt. Dit gebeurt veelal via je gevoelsbeleving maar regelmatig ook gewoon door dingen in te gaan zien en ze daarna bewust te veranderen.

Zie voor meer informatie onder de noemer “voor wie”.

Neem vrijblijvend contact op