Ons Onderbewuste

Ervaringen en inzichten

Ons onderbewuste is de plek waar onze wijsheid, maar ook onze pijnlijke ervaringen zijn opgeslagen. Via je onderbewuste word je herinnerd aan wie je in essentie bent en tevens aan dat waar je nog belemmeringen op hebt die je kunnen tegenhouden om deze kwaliteiten volledig te kunnen benutten.

Zowel in de Hypnotherapie alsook in de Energetische therapie is je onderbewuste een belangrijke bron van informatie. Deze informatie kan van binnenuit (vanuit jezelf) komen, maar kan ook van buitenaf (door mij als therapeut) worden aangereikt.